Gaswinnen

Techniek

Wordt overgegaan tot winning, dan verandert de proefboorlocatie in een winningslocatie, ook wel productielocatie genoemd. De productielocatie en installatie moeten worden gebouwd. De installatie zal het gas uit de put ontvangen en ontdoen  van mee-geproduceerde vloeistoffen, zoals water. Zo wordt het gas geschikt gemaakt voor verder transport of voor eindlevering in het landelijke gasdistributienetwerk. Tegenwoordig wordt het gas vaker onbehandeld afgevoerd naar een bestaande behandellocatie. Gedurende de levensduur van een locatie moet het grondwater gemonitord worden, zodat er kan worden gecontroleerd of er geen verzilting of andere verontreinigingen van de bodem zijn opgetreden. Ook is er regelmatig onderhoud aan de installaties nodig, en kunnen er activiteiten worden uitgevoerd aan de putten om de winning te optimaliseren.


Vaak kan een locatie nog worden uitgebreid voor het boren van nieuwe putten. Productielocaties worden aangesloten op het elektriciteitsnet en zijn gewoonlijk niet permanent bemand. De controle over deze onbemande locaties geschiedt dan op afstand vanuit een controle kamer.

 

geschiedenis