Gaswinnen

Financieel

De vergunninghouder heeft vaak in de opsporingsfase al veel geïnvesteerd; seismisch onderzoek, het uitvoeren van een proefboring en het aanleggen van infrastructuur. In de winningsfase is dit niet anders, maar in deze fase heeft de vergunninghouder de mogelijkheid om zijn investeringen terug te verdienen en geld te 'sparen' voor de latere ontmanteling.

Kosten van de winning

De operator begroot jaarlijks het budget dat hij nodig heeft om winningsactiviteiten uit te voeren. Na goedkeuring van dit budget door de overige mede-vergunninghouders en EBN gaat de operator over tot de voorgestelde winningsactiviteiten. De mede-vergunninghouders en EBN vergoeden de kosten hiervoor naar rato van deelname. EBN neemt doorgaans deel voor 40%.

Afdrachten aan de staat

Houders van een winningsvergunning zijn een aantal afdrachten verschuldigd aan de Nederlandse Staat. Deze afdrachten vormen een deel van de gasbaten.

Vennootschapsbelasting en Winstaandeel

Net als andere ondernemingen zijn vergunninghouders belastingplichtig en moeten vennootschapsbelasting (Vpb) afdragen. Daarnaast moeten vergunninghouders een winstaandeel afdragen. Hoe hoger de winstmarge, hoe hoger de belastingdruk.

Oppervlakterecht

De houder van een winningsvergunning moet jaarlijks ook oppervlakterecht afdragen, zowel op land als op zee.  De oppervlakte van het vergunningsgebied en het tarief per km2 bepalen de hoogte hiervan.

Cijns

Vergunninghouders van een winningsvergunning op land dragen cijns af. Cijns is een vorm van omzetbelasting en deze belastingdruk neemt toe als de hoeveelheid gewonnen gas toeneemt en/of de gasprijs stijgt.

Afdracht aan de provincie

De houder van een winningsvergunning die een terrein binnen een provincie in gebruik neemt voor het winnen van koolwaterstoffen, is een eenmalige afdracht verschuldigd aan de provincie.  Dit is een vast bedrag per m2. In 2003 was dit bedrag EUR 4,50 per m2.

Opbrengsten van de staat via EBN

De minister schrijft verplichte staatsdeelname voor aan houders van een winningsvergunning. Deze samenwerking wordt vastgelegd in een zogenoemde ‘OvS Winning’. Daarin is ook vastgelegd dat EBN 40% van de kosten van de mijnbouwwerkzaamheden voor haar rekening neemt en eigenaar wordt van 40% van het geproduceerde gas. De opbrengsten uit de verkoop van dit gas keert EBN uit aan haar aandeelhouder, de minister van Economische Zaken.

geschiedenis