Gaswinnen

De winningsfase

Als er met de opsporing met een proefboring economisch winbaar gas of olie is aangetoond, kan een vergunninghouder overgaan tot winnen. Voordat een winningslocatie ingericht mag worden moet (wederom) een uitgebreid administratief proces doorlopen worden.

Vaak kan de put van de proefboringsfase worden gebruikt, maar in veel gevallen zijn er nieuwe putten nodig om de olie of het gas naar boven te halen. Voor de winningsfase die volgt moet er ook een permanente bovengrondse installatie worden opgericht voor de winning. Dit zijn putmondinstallaties van 2 tot 3 meter hoog en vaak enkele gasbehandelingsinstallaties.

Vervolgens start de winning van het gas uit het veld. Tijdens de winningsfase kan een operator meerdere boringen uitvoeren en putten installeren in een veld om uit te winnen.  Onder gemiddelde omstandigheden wordt 75-85% van het aanwezige gas gewonnen. De winningsfase duurt veelal 5 tot 30 jaar. Daarna is ‘opruimen' de volgende stap.

Circa 50% van de oppervlakte van het Nederlandse grondgebied valt onder een opsporings- of winningsvergunning. De actuele kaart met vergunde gebieden is op te vragen bij het Nederlandse Olie- en Gasportaal.

 

geschiedenis