Gaswinnen

Techniek

Om te onderzoeken of er mogelijke olie of gasvelden in de diepe ondergrond zijn wordt er seismisch onderzoek gedaan, dit wordt ook het schieten van seismiek genoemd. Er zijn twee manieren om seismische data te verkrijgen. De ene manier is door gebruik te maken van een truck die trillingsgolven de grond in stuurt, een zogenoemde ‘vibroseis truck’. Een andere manier om trillingsgolven de grond in te sturen is met behulp van dynamiet dat in een gat in de grond tot ontploffing wordt gebracht. De golven gaan de grond in en worden teruggekaatst door de verschillende gesteentelagen in de ondergrond, vergelijkbaar met een echo. De teruggekaatste signalen worden vervolgens opgevangen door microfoons, de zogenoemde geofoons, die in lange lijnen in de grond zijn geplaatst. Elke laag heeft andere eigenschappen wat resulteert in een ander signaal dat teruggekaatst wordt. Daarnaast vertelt de tijd die het signaal nodig heeft om van de vibroseis truck naar de geofoon te bewegen iets over de diepte van de gesteentelaag en de eigenschappen van de lagen erboven. Het signaal, dat wordt opgevangen door de geofoons, moet vervolgens worden bewerkt, zodat er een afbeelding van gemaakt kan worden die de lagen en structuren in de ondergrond representeert.

Het verkrijgen van seismische data op land is een tijdrovend proces. De lijnen met geofoons moeten verlegd worden zodra het signaal is opgenomen door de geofoons. Daarnaast zijn sommige terreinen lastig bereikbaar door slechte wegen, bebouwing of ondiep water. De grond kan ook minder geschikt zijn voor de geofoons.

Als alle data is verwerkt en er een beeld van de ondergrond is gemaakt kan dit beeld geïnterpreteerd worden. De verschillende structuren en lagen kunnen tezamen met  gesteente informatie uit eerdere boringen worden geanalyseerd om te zien of er mogelijk een gas of olie houdende structuur in de ondergrond zit. Of dit ook daadwerkelijk zo is, moet blijken in de opsporingsfase. Het traject van seismiek schieten, data verwerken en interpreteren duurt 6 maanden tot een jaar.

 

 

 

 

geschiedenis