Gaswinnen

Procedure

Een mijnbouwmaatschappij die seismisch onderzoek op land of zee wil doen heeft hiervoor geen opsporingsvergunning nodig van de minister van Economische Zaken. Op land moet de mijnbouwmaatschappij wel toestemming krijgen van de gemeente waarin hij het seismisch onderzoek wil uitvoeren. De manier waarop deze toestemming wordt verkregen, verschilt per gemeente. Dit hangt af van wat er over seismisch onderzoek in het bestemmingsplan van de gemeente staat. Vaak staat in het bestemmingsplan dat voor seismisch onderzoek een omgevingsvergunning nodig is. In sommige gevallen is voor seismisch onderzoek ook een ontheffing van de provincie of de wegbeheerder nodig.

De mijnbouwmaatschappij moet minimaal vier weken voor de start van het verkenningsonderzoek aan de Inspecteur-Generaal der Mijnen informatie verstrekken over welke seismische onderzoeken zullen plaatsvinden, en waar en wanneer deze zullen plaatsvinden. Daarbij gaat het om seismisch, gravimetrisch (in kaart brengen van de zwaartekracht), magnetisch, elektromagnetisch of andere geofysische onderzoeken. De resultaten van het geofysisch onderzoek moeten een jaar na het onderzoek aan de minister worden gezonden. TNO zal deze gegevens vervolgens controleren en beheren.

 

 

geschiedenis