Gaswinnen

Partijen

De mijnbouwmaatschappij die het seismisch onderzoek uitvoert, schakelt vaak gespecialiseerde bedrijven in om seismisch onderzoek uit te voeren en te interpreteren. Dat laatste kunnen ze veelal ook zelf.

Als er een omgevingsvergunning nodig is voor het uitvoeren van een seismisch onderzoek, dan vraagt de mijnbouwmaatschappij die vergunning aan bij de betreffende gemeente via het omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl).

Uiterlijk vier weken voor aanvang van het seismisch onderzoek stuurt de mijnbouwmaatschappij informatie over het onderzoek aan de inspecteur-generaal der mijnen. De resultaten van het geofysisch onderzoek gaan naar de minister van Economische Zaken. TNO controleert en beheert deze gegevens vervolgens.

geschiedenis