Gaswinnen

Omgeving

De mijnbouwmaatschappij moet een omgevingsvergunning aanvragen als daar in het bestemmingsplan van een gemeente om wordt gevraagd. Soms zijn ontheffingen nodig van andere instanties zoals de provincie of de wegbeheerder. Bij deze omgevingsvergunning hoeft de mijnbouwmaatschappij geen MER in te dienen.

 

geschiedenis