Gaswinnen

De verkenningsfase

Mijnbouwmaatschappijen verkennen de mogelijkheid van gaswinning met seismisch onderzoek. Seismisch onderzoek brengt de diepe ondergrond in kaart met behulp van geluid; een echo. Dit heet ook wel ‘seismiek schieten’. Op deze manier wordt een driedimensionaal beeld van de diepe ondergrond gemaakt. Zo’n beeld toont in groot detail het verloop van de aardlagen en de ligging van breuklijnen. Deskundigen kunnen hiermee inschatten of er aardgas aanwezig is, en hoeveel. De seismische gegevens dienen ook voor het opstellen van toekomstige werkplannen.
 
Grote delen van Nederland zijn ooit al met seismisch onderzoek in kaart gebracht.  Deze gegevens zijn door TNO Geologische Dienst Nederland verzameld en zijn openbaar beschikbaar. Indien mogelijk worden bestaande gegevens opnieuw bewerkt, bijvoorbeeld door ze om te zetten in een driedimensionaal beeld. In andere gevallen is er nieuw seismisch onderzoek nodig.
 
De verkenningsfase duurt gemiddeld zes maanden tot een jaar.

 

geschiedenis