Gaswinnen

Financieel

Kosten van de opsporing

De operator begroot het budget dat hij nodig heeft voor het uitvoeren van de opsporingsactiviteiten. Na goedkeuring door de overige mede-vergunninghouders en EBN mag de operator de voorgestelde activiteiten uitvoeren. De operator moet dan wel alle benodigde vergunningen hebben. De kosten van de opsporing worden door de mede-vergunninghouders en EBN vergoed naar rato van deelname.

Afdrachten aan de staat

Zoals iedere andere onderneming zijn mijnbouwmaatschappijen (operator, mede-vergunninghouders, EBN) vennootschapsbelasting verschuldigd aan de staat. De mijnbouwmaatschappijen zijn in deze fase nog geen cijns, winstaandeel of oppervlakterechten verschuldigd. Deze afdrachten spelen een rol in de winningsfase.

Retributie

De minister kan eveneens de kosten voor zowel het toezicht door SodM als voor de vergunningverlening (behandeling van aanvragen, instemmingen, ontheffingen of meldingen) in rekening brengen aan de vergunninghouder en EBN. De kosten gemaakt voor het adviseren van de minister of het (laten) uitvoeren van een onderzoek buiten vergunningverlening worden niet doorberekend. De mede-vergunninghouders en EBN zullen de kosten naar rato van deelname betalen.

Opbrengsten

Er wordt in deze fase nog geen gas of olie gewonnen. Er zijn dus nog geen opbrengsten uit de verkoop van olie of gas voor de vergunninghouder of EBN. Partijen lopen een financieel risico doordat vooraf veel geld in de opsporingsfase wordt geïnvesteerd. Deze kosten kunnen partijen in de eventuele winningsfase terugverdienen.

 

geschiedenis