Gaswinnen

De opsporingsfase

Als een mijnbouwmaatschappij een vermoeden heeft van een economisch winbare hoeveelheid gas of olie, is ter bevestiging een proefboring (exploratieboring) nodig. Bij de proefboring wordt een locatie ingericht, boort een boorinstallatie naar het veld en wordt een put aangelegd. Als met de proefboring en aanvullende onderzoeken economisch winbaar olie of gas wordt gevonden zal de mijnbouwmaatschappij een winningsvergunningen aanvragen. Zo niet, dan is ‘opruimen’ de volgende stap.

De duur van een (proef)boring is afhankelijk van de diepte en complexiteit. Bij een diepte van circa 4 kilometer duurt een proefboring gemiddeld twee maanden. De gehele opsporingsfase duurt langer door administratieve processen vooraf. Na de proefboring wordt het beoogde gasveld geëvalueerd. Soms zijn daar aanvullende evaluatieboringen voor nodig, waar dezelfde procedures gelden. Bij een positieve beoordeling vraagt de houder van de opsporingsvergunning een winningsvergunning aan.

Circa 50% van de oppervlakte van het Nederlandse grondgebied valt onder een opsporings- of winningsvergunning. De actuele kaart met vergunde gebieden is op te vragen bij het Nederlandse Olie- en Gasportaal.

 

geschiedenis