Gaswinnen

Techniek

Nadat de sluiting administratief is voorbereid, volgt het opruimen van de locatie. De wijze waarop putten en boorgaten afgesloten, verwijderd en vervolgens getest moeten worden, is vastgelegd in afdeling 8.5 Mijnbouwregeling. Bij het sluitingsproces worden meerdere zogenoemde ‘cementpluggen’ van tientallen meters in het boorgat geplaatst. Deze sluiten het boorgat af. De putten worden een aantal meters onder het maaiveld afgesloten en afgezaagd. Vervolgens worden de delen van de installatie weggehaald en indien mogelijk, gerecycled. Bovengrondse buisleidingen en kabels, vloeren, installaties, behuizingen, omheiningen, etc. worden ook verwijderd, tenzij anders overeengekomen met de grondeigenaar.
Het opruimen van de put en -locatie duurt meestal enkele maanden. Tijdens de sluitingswerkzaamheden voert SodM inspecties uit. Mocht de bodem tijdens het boren of winnen verontreinigd zijn geraakt, dan moet deze verontreiniging worden opgeruimd.

Het ‘sluiten’ is voltooid zodra is aangetoond dat de locatie in de oorspronkelijke staat is teruggebracht of anderszins aan de eigenaar is overgedragen. Tot 30 jaar na beëindiging winning moeten er metingen worden verricht  met het oog op beweging van de aardbodem.Na afsluiting van een put wordt nog enige tijd beoordeeld of er lekkages zijn.

 

 

 

geschiedenis