Gaswinnen

Een belanghebbende kan inspraak hebben in het besluit tot goedkeuring van het sluitingsplan of de verlening (of afwijzing) van een omgevingsvergunning. De inspraakmogelijkheden bij een sloopmelding zijn beperkt. Op deze inspraakmogelijkheid wordt hieronder nader ingegaan.

Inspraak omgevingsvergunning

Tegen de beslissing tot verlening of weigering van de omgevingsvergunning staat bezwaar open bij het bestuursorgaan dat de vergunning heeft verleend, en vervolgens beroep. Bij geen bezwaar is de vergunning onherroepelijk na zes weken.

 

Inspraak sloopmelding

De sloopmelding informeert de gemeente over de op handen zijnde sloop. Er kan tegen sloopmeldingen geen bezwaar worden aangetekend. Derden die het niet eens zijn met de sloop, moeten de gemeente verzoeken om handhavend op te treden. Zo’n verzoek moet gebaseerd zijn op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.

Rechtsmiddelen sluitingsplan

Tegen de beslissing van de minister of een beslissing van rechtswege staat bezwaar (bij de minister) en vervolgens beroep (bij de Raad van State) open. Bij geen bezwaar is het plan onherroepelijk na zes weken.

geschiedenis