Gaswinnen

De opruimingsfase

Een mijnbouwlocatie die niet meer in gebruik is, moet worden opgeruimd. Voor mijnbouwinstallaties op zee is dit een wettelijke verplichting. Voor mijnbouwwerken op land is dit doorgaans een contractuele verplichting tussen de grondeigenaar en de vergunninghouder.

 

geschiedenis