Gaswinnen

Zienswijzen

Zienswijzen zijn schriftelijke of mondelinge commentaren op een ontwerpbesluit van een bestuursorgaan, zoals een omgevingsvergunning. Het indienen van zienswijzen is bij bepaalde besluiten die worden genomen door middel van de uniforme voorbereidingsprocedure een voorwaarde om beroep in te kunnen stellen. Het kan ook voorkomen dat een zienswijze ingediend mag worden als een bestuursorgaan regelgeving ter consultatie voorlegt. Dit is dan echter geen voorwaarde voor het kunnen instellen van bezwaar of beroep.

 

geschiedenis

Hoofdpagina