Gaswinnen

Reguliere voorbereidingsprocedure

Als er een aanvraag voor bijvoorbeeld een vergunning bij het bevoegd gezag is ingediend, moet de aanvraag binnen acht weken door het bevoegd gezag worden beoordeeld.  Deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd. In sommige gevallen zal het bevoegd gezag iedereen de gelegenheid geven om zienswijzen in te dienen naar aanleiding van de aanvraag, maar dit is niet verplicht. Als het bevoegd gezag op de aanvraag heeft beslist kunnen belanghebbenden tot zes weken na het verlenen van de vergunning bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag. Een dergelijk bezwaar heeft geen schorsende werking. Na een beslissing op bezwaar kunnen belanghebbenden eventueel in beroep gaan bij de Rechtbank en in hoger beroep bij de Raad van State. Bij geen bezwaar is de vergunning onherroepelijk na zes weken.

geschiedenis

Hoofdpagina