Gaswinnen

Overeenkomst van Samenwerking (OvS)

De Minister schrijft staatsdeelname voor aan mijnbouwondernemingen die gas willen winnen in Nederland. Staatsdeelname houdt in dat EBN B.V. (een onderneming waarvan alle aandelen worden gehouden door de staat) door de Mijnbouwwet wordt aangewezen om samen te werken met een vergunninghouder. Deze samenwerking wordt vastgelegd in een Overeenkomst van Samenwerking voor winning (OvS Winning). In deze OvS is vastgelegd dat EBN 40% van de kosten van de mijnbouwwerkzaamheden voor haar rekening neemt en eigenaar wordt van 40% van het geproduceerde gas. De opbrengsten uit de verkoop van dit gas keert EBN uit aan haar aandeelhouder; de Minister van Economische Zaken. EBN neemt dus deel op basis van een contractuele samenwerking met de vergunninghouder. Zij wordt zelf geen vergunninghouder of operator.

In de opsporingsfase is staatsdeelname niet verplicht. De houder van een opsporingsvergunning kan zelf kiezen of EBN deelneemt. Is dit gewenst dan sluit EBN een Overeenkomst van Samenwerking voor opsporing (OvS Opsporing) met de vergunninghouder.

geschiedenis

Hoofdpagina