Gaswinnen

Opsporingsvergunning

Voordat mijnbouwmaatschappijen een proefboring kunnen doen, moeten ze een aanvraag voor een opsporingsvergunning indienen bij de minister van Economische Zaken. Een opsporingsvergunning is gericht op marktordening: welke partijen mogen in welk gebied exclusief opsporingsactiviteiten uitvoeren. In de aanvraag voor een opsporingsvergunning staat een tijdvak en een gebied. Het gebied beslaat vaak meerdere gemeenten of delen van provincies. Daarnaast staat inde aanvraag of het om aardwarmte of delfstoffen gaat en welke delfstoffen het gaat. De minister kan een vergunning weigeren op basis van de weigeringsgronden die in de Mijnbouwwet staan. De opsporingsvergunning is niet voldoende om een proefboring te mogen uitvoeren. Daar is een omgevingsvergunning met een MER voor nodig.

geschiedenis

Hoofdpagina