Gaswinnen

Omgevingsvergunning

Nadat een opsporings- of winningsvergunning is afgegeven, moet de operator een omgevingsvergunning van de minister krijgen om een locatie te mogen inrichten. Bij een omgevingsvergunning komt de locatie van een (proef)boring aan de orde en de voorwaarden waaronder de opsporing of winning kan plaatsvinden op de beoogde locatie. In het geval van opsporing is eventueel een MER nodig. In het geval van winning is een m.e.r. altijd nodig. Dit betekent dat de operator bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor gaswinning een MER moet indienen.

geschiedenis

Hoofdpagina