Gaswinnen

Ministeriële regeling

Een Ministeriële regeling wordt gemaakt door één of meer Ministers. Het departement van de betreffende minister bereidt de ministeriële regeling voor. In het geval van mijnbouw is dit het Ministerie van EZ. De ministerraad en de Eerste en Tweede Kamer zijn niet betrokken bij het opstellen van deze regeling. Hierdoor wordt het besluitvormingsproces versneld. Ministeriële regelingen worden wel ter stemming aan de Ministerraad voorgelegd. Vervolgens wordt de regeling gepubliceerd in de Staatscourant, waardoor de regeling van kracht wordt. Soms geldt een zogenoemde voorhangprocedure, waarmee het parlement wel vooraf een controlemogelijkheid heeft. Voorbeelden van een ministeriële regeling zijn de Mijnbouwregeling, de Regeling Omgevingsrecht en de Waterregeling.

geschiedenis

Hoofdpagina