Gaswinnen

Milieueffectrapportage (m.e.r.) & Milieueffectrapport (MER)

In een milieueffectrapportage (afkorting m.e.r.) worden de milieugevolgen van een besluit in kaart gebracht voordat het besluit wordt genomen. De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in het milieueffectrapport (MER). Een MER wordt opgesteld bij activiteiten en projecten met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Bij gaswinning komt een MER vaak aan de orde bij een omgevingsvergunning.

geschiedenis

Hoofdpagina