Gaswinnen

Mijnbouwwet

Alle regels die betrekking hebben op het opsporen, winnen en opslaan van delfstoffen zijn vastgelegd in de Mijnbouwwet (Mbw). De Mijnbouwwet biedt één overzichtelijk en kader voor een verantwoorde en doelmatige mijnbouw in Nederland, zowel voor mijnbouw op land als op zee. De Mijnbouwwet regelt mijnbouwspecifieke zaken, terwijl andere (algemene) zaken zo veel mogelijk worden overgelaten aan andere bestaande wetgeving, zoals de Wabo, en Wm). 

De Mijnbouwwet voorziet in de mogelijkheid nadere regels te stellen. Deze nadere regels zijn vastgelegd in het Mijnbouwbesluit en -regeling. De bevoegde instantie voor toepassing van de Wet is de Minister van Economische Zaken.

 

geschiedenis

Hoofdpagina