Gaswinnen

Mijnbouwregeling

In de Mijnbouwregeling staan de hoofdelementen van de Mijnbouwwet en het Mijnbouwbesluit in detail uitgewerkt. De regeling beschrijft hoe vergunningen moeten worden aangevraagd en hoe verkenningsonderzoek plaats moet vinden. Bovendien staan er de regels in voor herkenningstekens, geluids- en lichtbakens, communicatiemiddelen, meteorologische apparatuur, putten en boorgaten, lozingen en gegevensbeheer.

geschiedenis

Hoofdpagina