Gaswinnen

Mijnbouwbesluit

Het Mijnbouwbesluit werkt de hoofdelementen van de Mijnbouwwet uit, met het doel planmatig beheer van gas- en olievelden te verzekeren, de veiligheid te waarborgen en het milieu te beschermen, en schade ten gevolge van het bewegen van de aardbodem (bodemdaling, trillingen of aardbevingen) te beperken. Het Mijnbouwbesluit stelt regels vast voor het verkenningsonderzoek, het gebruik van mijnbouwwerken, pijpleidingen en kabels, en voor het winnen en opslaan van stoffen.

geschiedenis

Hoofdpagina