Gaswinnen

Koolwaterstoffenrichtlijn

Op 30 mei 1994 heeft de EU de richtlijn vastgesteld betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de opsporing, winning en de productie van koolwaterstoffen. In deze richtlijn worden voor de lidstaten gemeenschappelijke regels vastgesteld. Deze hebben tot doel dat de procedures voor vergunningverlening voor het verkennen, opsporen en winnen van olie en gas toegankelijk zijn voor mijnbouwmaatschappijen en andere betrokken partijen. Zo legt de Koolwaterstoffenrichtlijn vast dat vergunningen verleend moeten worden op basis van objectieve en bekendgemaakte criteria en dat de voorwaarden waaronder de vergunning wordt verleend, eveneens van tevoren bekend moeten zijn voor alle betrokken partijen. De lidstaten moeten deze richtlijn omzetten in nationale wet- en regelgeving. De Nederlandse overheid heeft invulling gegeven aan deze richtlijn in de Mijnbouwwet.

geschiedenis

Hoofdpagina