Gaswinnen

Crisis- en herstelwet

De Crisis- en herstelwet (Chw) beoogt werkgelegenheid en duurzaamheid te stimuleren door geplande (vaak infrastructurele) bouwprojecten eerder te plannen en ruimtelijke plannen sneller uit te voeren door bijvoorbeeld kortere (aanvraag)procedures. De Chw omvat in feite twee categorieën van maatregelen: 

  1. De Chw geeft maatregelen waarbij een afgebakende lijst met grote (vaak infrastructurele) bouwprojecten die reeds gepland waren voor het intreden van de economische crisis naar voren wordt gehaald. Deze maatregelen zijn uitgewerkt in de Chw en zijn alleen van toepassing op de in de Chw aangewezen projecten; 
  2. De Chw verandert een aantal bijzondere wetten (waaronder de Mbw, Wro, Wabo, Wm) waardoor ruimtelijke plannen sneller uitgevoerd kunnen worden door bijvoorbeeld kortere (aanvraag)procedures. Deze wijzigingen zijn uitgewerkt in de bijzondere wetten en zijn van toepassing op alle projecten waarvoor de bijzondere wetten gelden. 

De versnellingen in het proces hebben grotendeels betrekking op de beroepsfase. Zo worden bijvoorbeeld de termijnen voor de rechter verkort en kunnen decentrale overheden niet meer in beroep tegen besluiten van de centrale overheid (artikel 1.4 Chw). Daarnaast wordt voor een aantal van deze projecten de mer-procedure vereenvoudigd (geen beschrijving alternatieven verplicht en ook geen advisering van de Commissie MER). Het opsporen of winnen van gas valt in beginsel niet onder de werking van de Chw, behalve wanneer de Rijkscoördinatieregeling van toepassing.

 

geschiedenis

Hoofdpagina