Gaswinnen

Over Hoewerktgaswinnen.nl

Hoewerktgaswinnen.nl is een initiatief van EBN en is tot stand gekomen met medewerking van het Ministerie van Economische Zaken. Deze website geeft feitelijke informatie over het proces van gaswinning in Nederland. Specifiek informeert deze website over technische en juridische procedures rondom gaswinning uit kleine velden op land. In het bijzonder is de informatie geschikt voor betrokken provincies, gemeenten en waterschappen.
 

Reikwijdte Hoewerktgaswinnen.nl

- Hoewerktgaswinnen.nl beschrijft de procedures rond de verkenning, opsporing en winning van aardgas uit kleine velden op land in Nederland en het opruimen van installaties op land.
- Winning van aardgas uit het grote Groningenveld staat door zijn lange bestaansgeschiedenis en specifieke kenmerken niet beschreven.
- Winning van aardgas uit schalie (schaliegas) is door specifieke kenmerken en het beleid vanuit het Rijk hierop, ook geen onderdeel van deze website.
- Er wordt op deze website verwezen naar olie als de teksten hierop ook van toepassing zijn. Omdat het perspectief voor nieuwe opsporing en winning van olie op land in Nederland klein is, komt dit hier niet uitgebreid aan de orde.
- Om objectiviteit van de informatie te waarborgen is er is gekozen om geen aandacht te besteden aan de positieve of negatieve gevolgen die met gaswinning geassocieerd worden.

Disclaimer

Wij verzoeken u dit bericht aandachtig te lezen. Toegang tot en gebruik van deze website vindt plaats onder de voorwaarden en bepalingen zoals hieronder aangegeven. Door toegang te zoeken tot en gebruik te maken van de website geeft u aan akkoord te gaan met bedoelde voorwaarden en bepalingen.
 

Inhoud 

EBN, als initiatiefnemer van Hoewerktgaswinnen.nl (hierna: deze website) heeft alle stappen ondernomen die redelijkerwijs mogelijk zijn om er voor te zorgen dat alle informatie op deze website op het moment van publicatie accuraat is. EBN accepteert echter geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die voortvloeit uit eventuele fouten of omissies op deze website. Iedere bezoeker die gebruik maakt van de informatie op deze website doet dit volledig voor eigen risico.
 
Daarnaast accepteert EBN geen enkele verantwoordelijkheid voor de accuraatheid van de informatie op sites van andere organisaties waartoe met behulp van hyperlinks vanaf deze website rechtstreeks toegang kan worden verkregen, noch kan EBN aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit gebruik van de hyperlinks.
 
EBN behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze website waaronder deze toegangsvoorwaarden te wijzigen, aan te passen, te verwijderen en te updaten.
 

Copyright

Het is u toegestaan deze website door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder derden, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightvermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie of deel van de website mag verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of site, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar andere sites.

Bij gebruik op enigerlei wijze van de inhoud van deze website wordt u geacht de juiste bronvermelding te hanteren. Ook mag bij het citeren van de inhoud niet de indruk worden gewekt dat EBN zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

Deze voorwaarden en bepalingen zijn onderworpen aan de wetten en de jurisdictie van het Nederlandse recht.

Contact

Voor vragen over deze website, neem contact op met EBN:

communicatie@ebn.nl

 

geschiedenis

Hoofdpagina