Gaswinnen

TNO

TNO is de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek. De doelstelling van dit onderzoeksinstituut is wetenschappelijke kennis toepassen in de praktijk. TNO  heeft geen winstoogmerk en is door de Staat aangewezen om de kennis over de Nederlandse ondergrond te delen. Het instituut beheert het Nederlandse Olie en Gasportaal (Nogepa) en ontwikkelt technologie op het gebied van olie en gaswinning, -opslag, -transport en -overslag.

Als een operator een opsporings- of winningsvergunning aanvraagt laat de minister van Economische Zaken zich door TNO Adviesgroep Economische Zaken (TNO AGE) adviseren over de geologische onderbouwing van de aanvraag en over de begrenzing van het betrokken gebied. TNO AGE onderzoekt of het programma van activiteiten aansluit op de kennis van de ondergrond zoals verwoord in het geologisch rapport. 

 

 

geschiedenis

Hoofdpagina