Gaswinnen

Omwonenden

Omwonenden kunnen in hun directe leefomgeving iets merken van gaswinningsactiviteiten. Vaak zijn ze belanghebbende bij een besluit tot verlening (of afwijzing) van een vergunning. Bij een aanvraag van een omgevingsvergunning kunnen omwonenden daarom hun zienswijzen naar voren brengen. Ook verzorgen mijnbouwmaatschappijen vaak bijeenkomsten voor omwonenden. Daar krijgen de omwonenden de gelegenheid om informatie op te doen en vragen te stellen over de voorgenomen activiteiten.

geschiedenis

Hoofdpagina