Gaswinnen

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M)

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) werkt aan een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland en heeft verantwoordelijkheden over de kwaliteit van de infrastructuur en een gezonde en veilige leefomgeving. Het verbeteren van de omgevingsvergunningsprocedure valt ook onder de verantwoordelijkheid van hetministerie  van Infrastructuur en Milieu. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu ontwikkelt beleid, Rijkswaterstaat voert dit beleid uit en Inspectie leefomgeving en transport bewaakt en stimuleert de naleving van de betreffende wet- en regelgeving.

 

Indien bij een gasproject de Rijkscoördinatieregeling van toepassing is, beslist de minister van Infrastructuur en Milieu met de minister van Economische Zaken over de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan. Deze procedure wordt niet lichtvaardig toegepast. Het uitgangspunt is dat de minister in goed overleg met de betreffende gemeente(n) tot een besluit komt.

geschiedenis

Hoofdpagina