Gaswinnen

Mijnraad

De taak van de Mijnraad is de minister te adviseren over onder andere het verlenen van opsporings- en winningsvergunningen. De Mijnraad is onafhankelijk en beoordeelt of verlening verantwoord is. Daarbij bekijken ze enerzijds de aanvraag en de adviezen van TNO, EBN en eventueel de betreffende provincie, en anderzijds de Mijnbouwwet. Regels ten aanzien van de Mijnraad zijn vastgesteld in de Mijnbouwwet. 

geschiedenis

Hoofdpagina