Gaswinnen

Inspectie leefomgeving en transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bevordert namens de minister van I&M de naleving en uitvoering van wet- en regelgeving voor bouwen, wonen, ruimte en milieu door bedrijven, instellingen, burgers en andere overheden. De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt bijvoorbeeld toezicht op exploitanten van buisleidingen voor het transport van gas, olie en gevaarlijke stoffen. Deze taak is neergelegd in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) met de bijbehorende regeling die op 1 januari 2011 in werking traden.

geschiedenis

Hoofdpagina