Gaswinnen

Inspecteur-generaal der Mijnen (SodM)

De Inspecteur-generaal der Mijnen heeft de leiding over de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De taken en bevoegdheden van de Inspecteur-generaal der Mijnen zijn opgesomd in de Mijnbouwwet (artikel 126 e.v.).

geschiedenis

Hoofdpagina