Gaswinnen

EBN

EBN B.V. (voorheen Energie Beheer Nederland) is de door de Staat aangewezen overheidsonderneming die namens de Staat deelneemt in het opsporen, produceren en verkopen van gas en olie in Nederland. De taken van EBN zijn vastgelegd in de Mijnbouwwet . Op basis van de Mijnbouwwet investeert EBN samen met mijnbouwmaatschappijen in zowel de opsporing en winning van olie en gas in Nederland. Daarnaast is EBN 40% aandeelhouder van GasTerra en verstrekt het aan de minister desgevraagd inlichtingen die nodig zijn om de uitvoerbaarheid van het voorgenomen energiebeleid te beoordelen . Winst die voortkomt uit deze activiteiten draagt EBN volledig af aan de Nederlandse Staat, de enige aandeelhouder.

Het initiatief voor de opsporings- of winningsactiviteiten ligt bij de (inter)nationale mijnbouwmaatschappij. Wanneer een olie- en gasmaatschappij van de minister van Economische Zaken een vergunning krijgt voor het opsporen van gas, kan deze vergunninghouder EBN uitnodigen aan de activiteiten deel te nemen. Daartoe sluit hij met EBN een Overeenkomst van Samenwerking (OvS). Bij een winningsvergunning is de operator verplicht een OvS te sluiten met EBN (artikelen 87 en  93 Mbw). EBN heeft zelf geen vergunningen. EBN neemt doorgaans deel voor 40%. Dit betekent dat EBN 40% van de investeringskosten betaalt en tevens 40% van de hoeveelheid geproduceerd gas verkrijgt. De opbrengsten van de verkoop van dit gas worden afgedragen aan de Nederlandse Staat. Dit vormt (een deel van) de aardgasbaten.

 

 

geschiedenis

Hoofdpagina