Gaswinnen

Adviseurs bij vergunningverlening aan nieuwe mijnbouwmaatschappijen

Als een mijnbouwmaatschappij die nog niet in Nederland actief is, een vergunning aanvraagt, vraagt het ministerie van Economische Zaken advies aan EBN, TNO en SodM. Deze instanties bekijken of de nieuwe mijnbouwmaatschappij genoeg draagkracht en bekwaamheid heeft om de activiteiten waarvoor een vergunning is aangevraagd, uit te voeren. EBN beoordeelt de financiële draagkracht, TNO de technische capaciteiten en SodM de operationele bekwaamheid (veiligheid) van de mijnbouwmaatschappij. Het gebundelde advies gaat naar de Mijnraad. Deze laatste adviseert vervolgens de minister om de vergunning al dan niet af te geven.

 

geschiedenis

Hoofdpagina