Gaswinnen

Betrokken partijen

Bij de gaswinning in Nederland zijn diverse private en publieke partijen betrokken. Rechts wordt nader ingegaan op deze partijen en hun rol in het gaswinningsproces.

geschiedenis

Hoofdpagina