Gaswinnen

Werkplan

Nadat een operator een opsporings- of winningsvergunning heeft ontvangen moet hij een werkplan indienen bij de inspecteur-generaal der Mijnen (SodM). Dit betreft respectievelijk een Werkplan opsporing of een Werkplan winning. Dit werkplan bevat een overzicht van de voornaamste mijnbouwactiviteiten in de komende vijf jaren, een uitgebreid overzicht van de mijnbouwactiviteiten in het eerstkomende jaar, zoals verkenningsonderzoek, boringen, eventuele constructiewerkzaamheden, ‘health & safety plan’, een actueel organisatieschema incl. verantwoordelijke personen, kaarten van de structuur van de ondergrond en een tijdschema van de verwachte activiteiten.

geschiedenis

Hoofdpagina