Gaswinnen

Proefboring

Indien een mijnbouwmaatschappij na de verkenning (het seismisch onderzoek) vermoedt dat er een economisch winbare hoeveelheid gas of olie aanwezig is, dan is ter bevestiging een zogenoemde proefboring (exploratieboring) nodig. Bij de proefboring wordt een locatie ingericht en zal er een boorinstallatie naar het veld boren en wordt er een put aangelegd. Als er met de proefboring en aanvullende onderzoeken economisch winbaar olie of gas wordt gevonden zal de mijnbouwmaatschappij het proces van winningsvergunningen starten in de fase ‘winnen’. Zo niet dan is ‘opruimen’ de volgende stap.

geschiedenis

Hoofdpagina