Gaswinnen

Productiewater

Productiewater is water dat van nature in het reservoir aanwezig is en omhoog komt als er gas of olie wordt gewonnen. Dit water bevat componenten die van nature in de diepe ondergrond voorkomen, zoals zouten en koolwaterstoffen. Dit water wordt afgescheiden van het gas of de olie. Omdat dit water van nature erg zout is, is zuiveren en lozen vaak een probleem voor de waterkwaliteitsbeheerder. Daarom wordt dit water in veel gevallen teruggevoerd in de diepe ondergrond. Het terugbrengen van water in de diepe ondergrond is aan strenge regels gebonden om de veiligheid voor mens, natuur en milieu te borgen. Zo mag productiewater in Nederland alleen geïnjecteerd worden in lege (of in druk verlaagde) gas- of olievelden. Ook moet de injectie zo worden uitgevoerd dat het productiewater zich niet naar andere, bovenliggende lagen kan verspreiden. Dit gebeurt o.a. door de gemiddelde druk niet hoger te laten worden dan de oorspronkelijke druk in het veld, omdat anders barsten zouden kunnen ontstaan in de afsluitende laag. Belangrijk aandachtspunt is ook een goede technische staat van de injectieputten en de transportleidingen om te voorkomen dat productiewater in de bodem kan lekken.

geschiedenis

Hoofdpagina