Gaswinnen

(Olie- of gas)put

Een put wordt na de boring geïnstalleerd in het boorgat dat tijdens de proef-, evaluatie- of winningsboring is gemaakt. De put is een metalen buis vastgezet met cement die tot doel heeft het gas of de olie van het reservoir naar de putmondinstallatie aan de oppervlakte te brengen. Een gas- of olieput bestaat uit meerdere lagen van staal en cement.

geschiedenis

Hoofdpagina