Gaswinnen

Geluidgezoneerd terrein

In de Wet geluidhinder (Wgh) is bepaald dat als er aan een grond een bestemming wordt toegewezen zodanig dat er een industrieterrein ontstaat dan moet een geluidszone worden vastgesteld waarbuiten de geluidsbelasting niet hoger mag zijn dan 50 dB(A).  Dit wordt een geluidgezoneerd terrein genoemd.

geschiedenis

Hoofdpagina