Gaswinnen

Gas- of olieveld (reservoir)

Een gas of olieveld is een ondergrondse gesteentelaag waar gas of olie in de poriën van het gesteente wordt vastgehouden. Vaak is dit zandsteen, maar het kan ook kalk- of kleisteen zijn. Middels een proef-, evaluatie, of winningsboring wordt er een gat geboord naar het gas- of olieveld en een put geïnstalleerd om het gas of de olie naar boven te brengen. In Nederland hebben we het grote Groningenveld en kleine velden.

geschiedenis

Hoofdpagina