Gaswinnen

Cijns

Vergunninghouders van een winningsvergunning op land dragen cijns af. Cijns is een vorm van omzetbelasting en deze belastingdruk neemt toe als de hoeveelheid gewonnen gas toeneemt en/of de gasprijs stijgt (pagina afdrachten en staatsdeelname Nlog).

geschiedenis

Hoofdpagina