Gaswinnen

Belanghebbende

Een belanghebbende is een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Een belanghebbende kan bij een conceptbesluit een zienswijze indienen en kan tegen een besluit in bezwaar en/of beroep gaan. Of en wanneer een belanghebbende een zienswijze kan indienen of in bezwaar kan gaan, hangt van de gevolgde procedure af.

geschiedenis

Hoofdpagina