Gaswinnen

Affakkelen

Als bij een proefboring gas is aangetoond wordt er vervolgens getest hoeveel gas er gewonnen zou kunnen worden. Bij deze test wordt het gewonnen gas verbrand, het affakkelen. Dit duurt vaak 2 tot 3 dagen.

geschiedenis

Hoofdpagina