Gaswinnen

Begrippenlijst

HoewerktGaswinnen.nl is bedoeld om juiste en objectieve voorlichting te geven over gaswinning. Hiernaast een begrippenlijst voor nadere uitleg over veelgebruikte termen. Specifieke begrippen die te maken hebben met wet- en regelgeving worden in Wet- en Regelgeving toegelicht. In de begrippenlijst wordt hiernaar doorverwezen.

geschiedenis

Hoofdpagina