Gaswinnen

Hoofdpagina

Cambrium510 – 570 miljoen jaar geleden

Nederland ligt ter hoogte van Argentinië, het klimaat is gematigd tot subtropisch. In een warme zee ontstaat een grote soortenrijkdom, o.a. trilobieten (een soort zeepissebedden) en de eerste primitieve, kaakloze vissen.

Ordovicium439- 510 miljoen jaar geleden

Nederland bevindt zich op het zuidelijk halfrond en beweegt naar het noorden. Rond de evenaar komen enkele continenten met elkaar in botsing, waardoor gebergten ontstaan. In de toenmalige zee leven inktvissen, reusachtige zeeschorpioenen en de eerste, primitieve gewervelde dieren. Door een ijstijd sterft uiteindelijk ongeveer 85% van alle soorten.

Siluur409-439 miljoen jaar geleden

Nederland ligt rond dertig graden zuiderbreedte en drijft verder noordwaarts. In een tropisch klimaat leven ongewervelde dieren tussen de eerste begroeiing van o.a. korstmossen. In zee leven primitieve vissen, metersgrote zeeschorpioenen en langgerekte inktvissen.

Devoon363 tot 409 miljoen jaar geleden

Nederland ligt op het Zuidelijk Halfrond en schuift richting evenaar. Er heersen woestijnachtige condities. Eerst raakt Nederland vanuit het zuidoosten bedekt door ondiepe tropische zeeën met enorme riffen, later krijgen zand en modder de overhand.

In de Devonische zeeën groeien koralen, sponzen, mosdiertjes en zeelelies; het zeeleven bestaat uit trilobieten, weekdieren, vissen en ammonieten (inktvissen).

Carboon296 tot 363 miljoen jaar geleden

Nederland ligt ter hoogte van de evenaar, de continenten klonteren samen tot het latere supercontinent Pangea. Dwars over Europa ontstaat een gebergtegordel, waarvan de Belgische Ardennen een overblijfsel zijn. Tijdens het Vroeg-Carboon ligt ons land in een ondiepe, tropische zee met daarin riffen en een divers zeeleven. In het Laat-Carboon ontstaan hier tropische laaglandmoerassen met uitgestrekte moerasbossen

Perm begin272 tot 296 miljoen jaar geleden

Aan het begin van het Perm ontstaat het Zechsteinbekken dat zich uitstrekt van Engeland tot Polen. Dit bekken raakt gevuld met zand en grind, de afbraakproducten van gebergten in het zuiden.

Perm eind251 tot 272 miljoen jaar geleden

Aan het einde van het Perm ontstaat er een verbinding tussen het Zechsteinbekken en een oceaan in het zuiden. In een zeer droog klimaat is het bekken afwisselend een ondiepe binnenzee of zoutwoestijn. Het Perm eindigt met de grootste massa-extinctie in de Aardse geschiedenis: 90-95% van alle soorten in zee en 70% van alle soorten op land sterft uit.

Trias208 tot 251 miljoen jaar geleden

Nederland ligt ter hoogte van de Sahara en schuift naar het noorden, richting subtropen. Supercontinent Pangea valt uiteen, waardoor meer gebieden in kustzones komen te liggen. Ons land ligt grotendeels in een woestijngordel. Reptielen keren terug naar het water, de eerste echte zoogdieren ontstaan.

Jura143 - 208 miljoen jaar geleden

Nederland ligt ter hoogte van Madrid en drijft verder naar het noorden. In het Vroeg-Jura is ons land grotendeels bedekt door zee, de kust ligt aan onze zuidgrens. In de loop van het Jura worden delen van ons land opgeheven; tussen nieuwgevormde heuvelruggen liggen kleine en diepe sedimentatiebekkens. Terwijl dinosauriërs water, land en luchtruim bevolken, ontstaat ten zuiden van Vlieland de Zuidwalvulkaan.

Krijt65 - 143 miljoen jaar geleden

Nederland ligt ter hoogte van de Middellandse Zee en schuift langzaam naar het noorden. Tijdens het Vroeg-Krijt liggen hier heuvelruggen, rivieren, meren, laagland en zee. In de tropenzee van het Laat-Krijt leven hier zeereptielen en ammonieten; op het land leven dinosauriërs, verschijnen veel van de hedendaagse zoogdieren en vogels en groeien de eerste bloemdragende planten.

Paleogeen23 – 65 miljoen jaar geleden

Vergeleken met tegenwoordig ligt Nederland iets zuidelijker en is het iets warmer. Deze periode volgt op de grote massa-extinctie aan het einde van het Krijt, waarbij de dinosauriërs uitsterven. In de zee en in de lucht verschijnen zoogdieren, halverwege deze periode ontstaan de moderne grassen.

2

Neogeen en KwartairNu - 23 miljoen jaar geleden

Nederland ligt grotendeels onder water op vrijwel dezelfde plek als tegenwoordig: aan de westrand van Europa en de zuidrand van de Noordzee. Nederland en het continentaal plat dalen, een beweging die ook nu nog doorgaat. In zee leven schelpen, slakken, haringachtigen, haaien, walvissen en dolfijnen.

1