Gaswinnen

Hoofdpagina

Gasveld van binnen

De lagen waar aardgas of -olie is ontstaan noemt men moedergesteenten. Deze zitten vaak dieper dan 3 kilometer. Schalie- en steenkoollagen zijn voorbeelden van moedergesteenten. In onderstaande afbeelding is dat aangegeven als "Moedergesteente". Moedergesteenten zijn aardlagen rijk aan organisch materiaal; planten en dierenresten van miljoenen jaren oud. Onder invloed van druk en warmte is hieruit aardgas of -olie ontstaan. Bij de vorming hiervan ontsnapt het uit de laag en stijgt het op naar bovenliggende lagen. Als het gas of de olie in een poreus gesteente terecht komt waarboven een ondoordringbare grondlaag bevind kan dit een gas- of olieveld vormen. Zo'n veld wordt vaak ingebeeld als een open ruimte zoals een grot, maar in feite is dit een gesteente met het gas tussen de poriƫn zit. Dit is zichtbaar in de afbeelding bij "Aardgasvelden". Gasvelden liggen in Nederland gemiddeld op een diepte van 3 kilometer. Uit schalie kan onder bepaalde omstandigheden ook aardgas of -olie worden gewonnen. Ontdek op de kaart van Nederland waar er gasvelden te vinden zijn. Enkele gasvelden zijn van binnen te bekijken.

Image1